Zaštita autorskim pravom

Celokupan materijal na sajtu www.tienssombor.info je zaštićen autorskim pravom.

Ekskluzivni nosilac autorskog prava na sajtu www.tienssombor.info je Tiens Sombor (od godine objavljivanja i u svim narednim godinama određenih zakonom) ukoliko sam nosilac prava lično ne dozvoli drugačije i ukoliko to nije drugačije naznačeno na stranama sajta www.tienssombor.info.

Podržavamo linkovanje ka našim člancima i dokumentima.

Možemo Vam dati i odobrenje da postavite ceo ili deo članka ili dokumenta na svoj Web sajt. U vezi sa tim, molimo Vas da nas kontaktirate.

Uslovi korišćenja

Pristup sajtu www.tienssombor.info i njegovim servisima je omogućen svim korisnicima Interneta, uz odgovarajuća ograničenja. Korišćenjem sajta www.tienssombor.info korisnik automatski prihvata i uslove za njegovo korišćenje.

Korisnici Interneta mogu slobodno da koriste sajt www.tienssombor.info i njegove servise u okviru dobijenih privilegija podrazumevajući odsustvo zloupotrebe i bilo koje vrste hakerskih (Hacking) aktivnosti kao što su: pristup nedozvoljenim delovima sajta, korišćenje Online formi za upit na bilo koji drugi način i sa bilo kojim drugim namerama, osim naznačenih, nasilno menjanje sadržaja, nasilan pristup nepovezanim (nelinkovanim) delovima sajta i slično...

Osim ako nije drugačije naznačeno, korisnik je slobodan da pristupi određenom delu sajta. Mesta sa ograničenim pristupom su, na primer, strane za klijente. Korisnicima koji nisu klijenti i nemaju odgovarajuće šifre za pristup, zabranjen je pristup tom delu sajta.

Prilikom osmišljavanja materijala i servisa na sajtu www.tienssombor.info dali smo maksimum da informacije i servisi budu korisni, delotvorni i upotrebljivi za korisnika, kupca.

Tačnost svih navoda koji se pominju na sajtu www.tienssombor.info je proverena uz našu maksimalnu pažnju. U slučaju da korisnik primeti navod za koji ima razloga da misli da nije tačan, pozvan je da nam to prijavi putem direktnog kontakta: elektronskom poštom, telefonom, faksom ili ličnim dolaskom u sedište poslovnih prostorija Tiens Sombor.

Upotreba materijala i servisa sa sajta www.tienssombor.info svodi se na ličnu odgovornost korisnika. Korisnik se slaže da će razumno ili uz direktne savete profesionalaca primenjivati informacije sa sajta www.tienssombor.info  i da će bilo koji ostvareni rezultat kao posledicu aktivnosti korišćenja sajta www.tienssombor.info i njegovih servisa biti na ličnu odgovornost i zaslugu korisnika.

Robne marke

Svi proizvodi i robne marke proizvoda koji se pominju na sajtu www.tienssombor.info su zaštićeni od strane svoje odgovarajuće kompanije Tianshi i odobreni su od Ministarstva zdravlja R. Srbije. Za svaki proizvod kompanije Tianshi Tiens i za svaki Wellness uređaj uredno se dobija garancija i fiskalni račun.